Les Multituds (XII)

[@more@] 


   No està fet tothom per prendre un bany de multitud: gaudir de la multitud és un art; i només pot fer un àpat de vitalitat, a expenses dels gènere humà, aquell a qui una fada ha infós en el seu bressol el gust pel transvestiment i per la disfressa, l’odi pel domicili i la passió pel viatge.

                                     

   Multitud, solitud, termes iguals i convertibles per el poeta actiu i fecund. Qui no sap poblar la seva solitud, no sap estar tampoc sol en una multitud atrafegada.

    

   El poeta gaudeix d’aquest incomparable privilegi, que pot a la seva manera ésser ell mateix i altri. Com aquestes ànimes errants que busquen un cos, entra, quan ell vol, en el personatge de cadascú. Per a ell sol, tot està vacant; i si certes places li semblen estar tancades, és que per als seus ulls no valen la pena d’ésser visitades.

    

   El passejant solitari i pensatiu agafa una singular embriaguesa d’aquesta comunió universal. Aquell que ressegueix fàcilment la multitud coneix gaudiments febrosos, dels quals seran eternament privats l’egoista, tancat com un cofre, i el peresós, internat com un mol·lusc. Ell adopta com a seves totes les professions, totes les alegries i totes les misèries que la circumstància li presenta.

    

   El que els homes anomenen amor és molt petit, molt restringit i molt feble, comparat amb aquesta inefable orgia, amb aquesta santa prostitució de l’ànima que es dóna tota entera, poesia i caritat, a l’imprevist que es mostra, al desconegut que passa.  

                                                

    És bo ensenyar alguna vegada als afortunats d’aquest món, encara que sigui per humiliar un instant el seu beneit orgull, que hi ha felicitats superiors a les seves, més vastes i més refinades. Els fundadors de colònies, els pastors dels pobles, els sacerdots missioners exiliats a l’altre costat del món, coneixen sens dubte quelcom d’aquestes misterioses embriagueses; i en el si de la vasta família que el seu geni ha fet, se’n deuen riure alguna vegada dels que els planyen per la seva fortuna tan agitada i per la seva vida tan casta.


Les foules

     Il n’est pas donné à chacun de prendre un bain de multitude: jouir de la foule est un art; et celui-là seul peut faire, aux dépens du genre humain, une ribote de vitalité, à qui une fée a insufflé dans son berceau le goût du travestissement et du masque, la haine du domicile et la passion du voyage.
     Multitude, solitude: termes égaux et convertibles par le poëte actif et fécond. Qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée.
     Le poëte jouit de cet incomparable privilège, qu’il peut à sa guise être lui-même et autrui. Comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre, quand il veut, dans le personnage de chacun. Pour lui seul, tout est vacant; et si de certaines places paraissent lui être fermées, c’est qu’à ses yeux elles ne valent pas la peine d’être visitées.
     Le promeneur solitaire et pensif tire une singulière ivresse de cette universelle communion. Celui-là qui épouse facilement la foule connaît des jouissances fiévreuses, dont seront éternellement privés l’égoïste, fermé comme un coffre, et le paresseux, interné comme un mollusque. Il adopte comme siennes toutes les professions, toutes les joies et toutes les misères que la circonstance lui présente.
     Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien faible, comparé à cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l’âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à l’imprévu qui se montre, à l’inconnu qui passe.
     Il est bon d’apprendre quelquefois aux heureux de ce monde, ne fût-ce que pour humilier un instant leur sot orgueil, qu’il est des bonheurs supérieurs au leur, plus vastes et plus raffinés. Les fondateurs de colonies, les pasteurs de peuples, les prêtres missionnaires exilés au bout du monde, connaissent sans doute quelque chose de ces mystérieuses ivresses; et, au sein de la vaste famille que leur génie s’est faite, ils doivent rire quelquefois de ceux qui les plaignent pour leur fortune si agitée et pour leur vie si chaste.

       
       Charles Pierre Baudelaire

 

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.