El Tir i el Cementiri (XLV)

[@more@]


   Amb la vista del cementiri, Cafetí. —“Singular ensenya, — es digué el nostre passejador, — però ben feta per donar set! Segurament, l’amo d’aquest cabaret sap apreciar Horaci i els poetes deixebles d’Epicuri.   Potser fins i tot coneix el refinament profund les antics Egipcis, pels qui no hi havia un bon festí sense esquelet, o sense un emblema qualsevol de la brevetat de la vida.”    

    

   I entrà, begué una gerra de cervesa de cara a les tombes, i fumà lentament un cigar. Després la fantasia el dugué a baixar al cementiri, en el qual l’herba era tan alta i tan acollidora, i on regnava un sol tan ric.    

    

   En efecte, la llum i la calor hi feien ràbia, i s’hagués dit que el sol ebri es rebolcava tan llarg com era sobre una catifa de flors magnífiques engreixades per la destrucció. Un immensa remor de vida emplenava l’aire — la vida dels infinitament petits,—  tallada a intervals regulars per la crepitació dels trets d’un camp de tir veí, que esclataven com l’explosió de taps de xampany en el brunziment d’una simfonia en sordina.    

    

   Llavors, sota el sol que li escalfava el cervell i dins l’atmosfera dels ardents perfums de la Mort, escoltà una veu xiuxiuejar sota la tomba on era assegut. I aquesta veu deia: “Maleïdes siguin les vostres rodelles i les vostres carrabines, turbulents vivents, que us preocupeu tan poc dels difunts i del seu diví repòs! Maleïdes siguin les vostres ambicions, maleïts siguin els vostres càlculs, mortals impacients, que veniu a estudiar l’art de matar al costat del santuari de la Mort! Si sabéssiu com el premi és fàcil de guanyar, com l’objectiu és fàcil de tocar, i quant tot és no-res, excepte la Mort, no us fatigaríeu tant, laboriosos vivents, i torbaríeu menys sovint el son d’aquells que des de fa molt temps es posaren en l’Objectiu, en l’únic verdader objectiu de la detestable vida!”


 

Le tir et le cimetière

     — A la vue du cimetière, Estaminet. " — Singulière enseigne, — se dit notre promeneur, — mais bien faite pour donner soif! A coup sûr, le maître de ce cabaret sait apprécier Horace et les poëtes élèves d’Epicure.
     Peut-être même connaît-il le raffinement profond des anciens Egyptiens, pour qui il n’y avait pas de bon festin sans squelette, ou sans un emblème quelconque de la brièveté de la vie."
     Et il entra, but un verre de bière en face des tombes, et fuma lentement un cigare. Puis la fantaisie le prit de descendre dans ce cimetière, dont l’herbe était si haute et si invitante, et où régnait un si riche soleil.
     En effet, la lumière et la chaleur y faisaient rage, et l’on eût dit que le soleil ivre se vautrait tout de son long sur un tapis de fleurs magnifiques engraissées par la destruction. Un immense bruissement de vie remplissait l’air — la vie des infiniment petits,– coupé à intervalles réguliers par la crépitation des coups de feu d’un tir voisin, qui éclataient comme l’explosion des bouchons de champagne dans le bourdonnement d’une symphonie en sourdine.
     Alors, sous le soleil qui lui chauffait le cerveau et dans l’atmosphère des ardents parfums de la Mort, il entendit une voix chuchoter sous la tombe où il s’était assis. Et cette voix disait: "Maudites soient vos cibles et vos carabines, turbulents vivants, qui vous souciez si peu des défunts et de leur divin repos! Maudites soient vos ambitions, maudits soient vos calculs, mortels impatients, qui venez étudier l’art de tuer auprès du sanctuaire de la Mort! Si vous saviez comme le prix est facile à gagner, comme le but est facile à toucher, et combien tout est néant, excepté la Mort, vous ne vous fatigueriez pas tant, laborieux vivants, et vous troubleriez moins souvent le sommeil de ceux qui depuis longtemps ont mis dans le But, dans le seul vrai but de la détestable vie!"


     Charles Pierre Baudelaire

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.