Els Projectes (XXIV)

[@more@] 


   Es deia ell, passejant-se per un gran parc solitari. “Com seria ella de formosa dins un vestit de cort, complicat i fastuós, descendint, a través de l’atmosfera d’una bella nit, els graons de marbre d’un palau, de cara a grans herbeis i conques! Car ella té naturalment l’aire d’una princesa.”    

      

   Passant més tard per un carrer, s’aturà davant d’una botiga de gravats, i trobant dins un cartró una estampa representant un paisatge tropical, es digué: “No! no és en un palau on jo voldria posseir la seva estimada vida. No estaríem a casa nostra. D’altra banda aquells murs crivellats d’or no deixarien un lloc per penjar la seva imatge; dins aquelles solemnes galeries, no hi ha cap racó per la intimitat. Decididament, és aquí on caldria viure per cultivar el somni de la meva vida.”      

        

   I, tot analitzant amb els ulls els detalls del gravat, continuava mentalment: “A la vora del mar, una bonica casa de fusta, envoltada de tots aquests arbres estranys i lluents dels quals he oblidat els noms, a l’atmosfera, una olor embriagadora, indefinible…, dins de la casa un poderós perfum de rosa i de mesc… més lluny, darrera el nostre petit domini, trossos de pals balancejats per la marea, al voltant de nosaltres, més enllà de la cambra il·luminada amb una llum rosa alegrada pels teixits, decorada amb estores fresques i flors capitoses, amb rars seients d’un rococó portuguès, d’una fusta pesada i tenebrosa (on ella descansaria tan calmada, i tan ben ventallada, fumant tabac lleugerament opiat), més enllà de la veranda, el soroll dels ocells ebris de llum, i la xerrameca de les petites negretes…, i, a la nit, per servir d’acompanyament als meus somnis, el cant planyívol dels arbres amb música, malenconiosos filaos ! Sí, en veritat, és justament aquí tot el decor que buscava. Que n’he de fer dels palaus? ”    

          

   I més lluny, quan seguia una gran avinguda, apercebé un polit alberg on d’una finestra alegrada amb unes cortines d’indiana bigarrada s’inclinaven dues cares rialleres. I tot seguit: “ Cal, — es digué, — que el meu pensament sigui un gran rodamón per anar a cercar tan lluny el que està tan a prop meu. El plaer i la felicitat són en el primer alberg trobat, en l’alberg de l’atzar, tan fecund amb voluptuositats. Un bon foc, faiances vistoses, un sopar passable, un vi rude, i un llit molt ample amb llençols una mica aspres, però frescos; que hi ha de millor? ”     

              

   I tornant a entrar sol a casa seva, en aquesta hora on els consells de la Saviesa ja no són apagats per la remor de la vida exterior, es digué: “He tingut avui, en somnis, tres domicilis on he trobat un plaer igual. Per què constrènyer el meu cos a canviar de lloc, puix que la meva ànima viatja amb tant de llast? I per què executar projectes, puix que el projecte és en ell mateix un gaudiment suficient?


     

Les projets


     Il se disait, en se promenant dans un grand parc solitaire: "Comme elle serait belle dans un costume de cour, compliqué et fastueux, descendant, à travers l’atmosphère d’un beau soir, les degrés de marbre d’un palais, en face des grandes pelouses et des bassins! Car elle a naturellement l’air d’une princesse."
     En passant plus tard dans une rue, il s’arrêta devant une boutique de gravures, et, trouvant dans un carton une estampe représentant un paysage tropical, il se dit: "Non! ce n’est pas dans un palais que je voudrais posséder sa chère vie. Nous n’y serions pas chez nous. D’ailleurs ces murs criblés d’or ne laisseraient pas une place pour accrocher son image; dans ces solennelles galeries, il n’y a pas un coin pour l’intimité. Décidément, c’est là qu’il faudrait demeurer pour cultiver le rêve de ma vie."
     Et, tout en analysant des yeux les détails de la gravure, il continuait mentalement: "Au bord de la mer, une belle case en bois, enveloppée de tous ces arbres bizarres et luisants dont j’ai oublié les noms, dans l’atmosphère, une odeur enivrante, indéfinissable… dans la case un puissant parfum de rose et de musc… plus loin, derrière notre petit domaine, des bouts de mâts balancés par la houle, autour de nous, au delà de la chambre éclairée d’une lumière rose égayée par des stores, décorée de nattes fraîches et de fleurs capiteuses, avec de rares sièges d’un rococo portugais, d’un bois lourd et ténébreux (où elle reposerait si calme, si bien éventée, fumant le tabac légèrement opiacé!), au delà de la varangue, le tapage des oiseaux ivres de lumière, et le jacassement des petites négresses, et, la nuit, pour servir d’accompagnement à mes songes, le chant plaintif des arbres à musique, des mélancoliques filaos! Oui, en vérité, c’est bien là tout le décor que je cherchais. Qu’ai-je à faire de palais?"
     Et plus loin, comme il suivait une grande avenue, il aperçut une auberge proprette où d’une fenêtre égayée par des rideaux d’indienne bariolée se penchaient deux têtes rieuses. Et tout de suite: "Il faut, — se dit-il, — que ma pensée soit une grande vagabonde pour aller chercher si loin ce qui est si près de moi. Le plaisir et le bonheur sont dans la première auberge venue, dans l’auberge du hasard, si féconde en voluptés. Un grand feu, des faïences voyantes, un souper passable, un vin rude, et un lit très-large avec des draps un peu âpres, mais frais; quoi de mieux?"
     Et en rentrant seul chez lui, à cette heure où les conseils de la Sagesse ne sont plus étouffés par les bourdonnements de la vie extérieure, il se dit: "J’ai eu aujourd’hui, en rêve, trois domiciles où j’ai trouvé un égal plaisir. Pourquoi contraindre mon corps à changer de place, puisque mon âme voyage si lestement? Et à quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en lui-même une jouissance suffisante?"

  

      Charles Pierre Baudelaire


Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.