El Jugador Generós (XXIX)

[@more@] 


   Ahir, a través de la multitud del bulevard, em notí fregat per un Ésser misteriós que havia sempre desitjat conèixer, i que reconeguí de seguida, encara que no l’hagués vist mai. Hi havia sens dubte en ell, en relació a mi, un desig anàleg, ja que, al passar, em féu una picada d’ullet significativa, que jo em vaig afanyar a obeir. El seguí atentament, i aviat descendí darrere d’ell a una vivenda subterrània, enlluernadora, on esclatava un luxe del qual cap de les habitacions superiors de París podia fornir un exemple semblant. Em paregué singular que hagués pogut passar tan sovint al costat d’aquest prestigiós cau sense endevinar-ne l’entrada. Allà regnava una atmosfera exquisida, encara que capitosa, que feia oblidar quasi instantàneament tots els fatigosos horrors de la vida; s’hi respirava una beatitud fosca, anàloga a la que degueren experimentar els menjadors de lotus quan, desembarcant en un illa encantada, il·luminada amb els lluors d’una eterna tarda, sentiren nàixer en ells, els sons ensopidors de melodioses cascades, el desig de no tornar a veure mai més els seus penats, les seves dones, els seus fills, i de no remuntar més les altes onades del mar.    

    

   Hi havia allà cares estranyes d’homes i de dones, marcades amb una bellesa fatal, que em semblava haver vist ja a les èpoques i en els països que m’era possible recordar exactament, i que m’inspiraven mes aviat una simpatia fraternal que no aquest temor que naix ordinàriament en presencia del desconegut. Si volia provar de definir d’una manera qualsevol l’expressió singular de les seves mirades; diria que mai no he vist ulls brillant més enèrgicament de l’horror de la preocupació i del desig immortal de sentir-se viure.    

    

   El meu hoste i jo, érem ja, tot asseguts, vells i perfectes amics. Menjàrem, beguérem ultra mesura tota mena de vins extraordinaris i, cosa no menys extraordinària, em semblava, després de varies hores, que jo no estava més ebri que ell. Tanmateix el joc, aquest plaer sobrehumà, havia tallat en diversos intervals les nostres freqüents libacions, i he de dir que havia jugat, i perdut la meva ànima, en una partida d’escacs, amb una despreocupació i una lleugeresa heroiques. L’ànima és una cosa tan impalpable, tan sovint inútil i algunes vegades tan molesta, que no experimentava en quant a aquesta pèrdua, més que una mica menys d’emoció que quan havia extraviat, en una passejada, la meva targeta de visita.    

    

   Fumàrem lentament alguns cigars dels quals el sabor i el perfum incomparables donaven a l’ànima la nostàlgia de països i felicitats desconeguts, i, embriagat de totes aquestes delícies, gosí, en un accés de familiaritat que no li semblà desplaure, exclamà, emparant-me amb una copa plena a vessar: “A la vostra immortal salut: vell Cabró!”    

    

   També enraonàrem de l’univers, de la seva creació i de la futura destrucció; de la gran idea del segle; es a dir del progrés i de la perfectibilitat, i, en general, de totes les formes de la infatuació humana. Sobre aquell subjecte, Sa Altesa no callava en plasenteries lleugeres i irrefutables, i s’expressava amb una suavitat de dicció i una tranquil·litat en  la facècia que no he trobat en cap dels més cèlebres oradors de la humanitat. M’explicà l’absurditat de les diferents filosofies que havien fins ara pres possessió del cervell humà, i es dignà fins i tot de fer-me confidència d’alguns principis fonamentals dels quals no em convé repartir els beneficis i la propietat amb qualsevol. No es planyé de cap manera de la mala reputació de que gaudeix en totes les parts del món, m’assegurà que ell mateix  era la persona més interessada per la destrucció de la superstició, i em confessà que només havia tingut por, en relació al seu propi poder, un sola vegada, era el dia que havia escoltat un predicador, més subtil que els seus confrares, exclamar en el púlpit: “Estimats germans meus, no oblideu mai, quan escoltareu lloar el progrés de les llums, que la més bonica de les trampes del diable és persuadir-vos de que ell no existeix!”    

    

   El record d’aquest cèlebre orador ens conduí naturalment vers el subjecte de les acadèmies, i el meu estrany comensal m’afirmà que no desdenyava, en molts casos, inspirar la ploma, la paraula i la consciència dels pedagogs; i que assistia quasi sempre en persona, encara que invisible, a totes les sessions acadèmiques.    

    

   Encoratjat per tantes bondats, li demaní noticies de Déu, i si l’havia vist recentment. Em respongué amb una despreocupació matisada d’una certa tristesa: “Nosaltres ens saludem quan ens trobem, però com dos vells gentilhomes, en els quals una cortesia innata no podria apagar de fet el record d’antigues rancúnies.”    

    

   És dubtós que Sa Altesa hagi donat mai una audiència tant llarga a un simple mortal, i temia abusar. Per fi, quan l’alba tremolosa emblanquia els vidres, aquest cèlebre personatge, cantat per tants poetes i servit per tants filòsofs que treballen per la seva glòria sense saber-ho, em digué: “Vull que guardeu de mi un bon record, i provar-vos que Jo, del qui es diu tant de mal, sóc algunes vegades un diable bo, per servir-me d’una de les vostres locucions vulgars. Per tal de compensar la pèrdua irremeiable que heu fet de la vostra ànima, us dono l’aposta que hauríeu guanyat si la sort havia estat per a vós, és a dir la possibilitat d’alleujar i de vèncer, durant tota la vostra vida, aquesta rara afecció de Tedi, que és la font de totes les vostres malalties i de tot el vostre miserable progrés. Mai un desig  no serà formulat per vós, que jo no us ajudi a realitzar-lo, vós regnareu sobre els vostres vulgars semblants; sereu fornit d’adulacions i fins i tot d’adoracions; l’argent, l’or, els diamants, els palaus faraònics, vindran a buscar-vos i us pregaran que els accepteu, sense que hagueu fet un esforç per  guanyar-los; canviareu de pàtria i de contrada tan sovint com la vostra fantasia us l’ordenarà, us atipareu de voluptuositats, sense lassitud, en països encantadors on hi fa sempre calor i on les dones fan bona olor com les flors, — i etcètera, i etcètera…”, afegí aixecant-se i acomiadant-me amb un bon somriure.    

    

   Si no hagués estat el temor de humiliar-me davant una assemblea tan gran, hauria de bon grat caigut als peus d’aquest jugador generós, per agrair-li la seva inaudita munificència. Però a poc a poc, després que l’hagués deixat, la incurable desconfiança entrà dins de mi; no gosava  creure més en tan prodigiosa fortuna, i, al ficar-me  al llit, fent encara la meva pregària per una resta d’habitud imbècil, repetia dins un mig somni: “Déu meu! Senyor, Déu meu! féu que el diable em mantingui la seva paraula!”


 

Le joueur généreux

     Hier, à travers la foule du boulevard, je me suis sentis frôlé par un Etre mystérieux que j’avais toujours désiré connaître, et que je reconnus tout de suite, quoique je ne l’eusse jamais vu. Il y avait sans doute chez lui, relativement à moi, un désir analogue, car il me fit, en passant, un clignement d’oeil significatif auquel je me hâtai d’obéir. Je le suivis attentivement, et bientôt je descendis derrière lui dans une demeure souterraine, éblouissante, où éclatait un luxe dont aucune des habitations supérieures de Paris ne pourrait fournir un exemple approchant. Il me parut singulier que j’eusse pu passer si souvent à côté de ce prestigieux repaire sans en deviner l’entrée. Là régnait une atmosphère exquise, quoique capiteuse, qui faisait oublier presque instantanément toutes les fastidieuses horreurs de la vie; on y respirait une béatitude sombre, analogue à celle que durent éprouver les mangeurs de lotus quand, débarquant dans une île enchantée, éclairée des lueurs d’une éternelle après-midi, ils sentirent naître en eux, aux sons assoupissants des mélodieuses cascades, le désir de ne jamais revoir leurs pénates, leurs femmes, leurs enfants, et de ne jamais remonter sur les hautes lames de la mer.
     Il y avait là des visages étranges d’hommes et de femmes, marqués d’une beauté fatale, qu’il me semblait avoir vus déjà à des époques et dans ides pays dont il m’était possible de me souvenir exactement, et qui m’inspiraient plutôt une sympathie fraternelle que cette crainte qui naît ordinairement à l’aspect de l’inconnu. Si je voulais essayer de définir d’une manière quelconque l’expression singulière de leurs regards, je dirais que jamais je ne vis d’yeux brillant plus énergiquement de l’horreur de l’ennui et du désir immortel de se sentir vivre.
     Mon hôte et moi, nous étions déjà, en nous asseyant, de vieux et parfaits amis. Nous mangeâmes, nous bûmes outre mesure de toutes sortes de vins extraordinaires et, chose non moins extraordinaire, il me semblait, après plusieurs heures, que je n’étais pas plus ivre que lui. Cependant le jeu, ce plaisir surhumain, avait coupé à divers intervalles nos fréquentes libations, et je dois dire que j’avais joué, et perdu: mon âme, en partie liée, avec une insouciance et une légèreté héroïques. L’âme est une close si impalpable, si souvent inutile et quelquefois si gênante, que je n’éprouvai quant à cette perte, qu’un peu moins d’émotion que si j’avais égaré, dans une promenade, ma carte de visite.
     Nous fumâmes lentement quelques cigares dont la saveur et le parfum incomparables donnaient à l’âme la nostalgie de pays et de bonheurs inconnus, et, enivré de toutes ces délices, j’osai, dans un accès de familiarité qui ne parut pas lui déplaire, m’écrier, en m’emparant d’une coupe pleine jusqu’au bord: A votre immortelle santé, vieux Bouc!
     Nous causâmes aussi de l’univers, de sa création et de sa future destruction; de la grande idée du siècle, c’est-à-dire du progrès et de la perfectibilité, et, en général, de toutes les formes de l’infatuation humaine. Sur ce sujet-là, Son Altesse ne tarissait pas en plaisanteries légères et irréfutables, et elle s’exprimait avec une suavité de diction et une tranquillité dans la drôlerie que je n’ai trouvées dans aucun des plus célèbres causeurs de l’humanité. Elle m’expliqua l’absurdité des différentes philosophies qui avaient jusqu’à présent pris possession du cerveau humain, et daigna même me faire confidence de quelques principes fondamentaux dont il ne me convient pas de partager les bénéfices et la propriété avec qui que ce soit. Elle ne se plaignit en aucune façon de la mauvaise réputation dont elle jouit dans toutes les parties du monde, m’assura qu’elle était, elle-même, la personne la: plus intéressée à la destruction de la superstition, et m’avoua qu’elle n’avait eu peur, relativement à son propre pouvoir, qu’une seule fois, c’était le jour où elle avait entendu un prédicateur, plus subtil que ses confrères, s’écrier en chaire: " Mes chers frères, n’oubliez jamais, quand vous entendrez vanter le progrès des lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas!"
     Le souvenir de ce célèbre orateur nous conduisit naturellement vers le sujet des académies, et mon étrange convive m’affirma qu’il ne dédaignait pas, en beaucoup de cas, d’inspirer la plume, la parole et la conscience des pédagogues; et qu’il assistait presque toujours en personne, quoique invisible, à toutes les séances académiques.
     Encouragé par tant de bontés, je lui demandai des nouvelles de Dieu, et s’il l’avait vu récemment. Il me répondit, avec une insouciance nuancée d’une certaine tristesse: "Nous nous saluons quand nous nous rencontrons, mais comme deux vieux gentilshommes, en qui une politesse innée ne saurait éteindre tout à fait le souvenir d’anciennes rancunes."
     Il est douteux que Son Altesse ait jamais donné une si longue audience à un simple mortel, et je craignais d’abuser. Enfin, comme l’aube frissonnante: blanchissait les vitres, ce célèbre personnage, chanté par tant de poëtes et servi par tant de philosophes qui travaillent à sa gloire sans le savoir, me dit: "Je veux que vous gardiez de moi un bon souvenir, et vous prouver que Moi, dont on dit tant de mal, je suis quelquefois bon diable, pour me servir d’une de vos locutions vulgaires. Afin de compenser la perte irrémédiable que vous avez faite de votre âme, je vous donne l’enjeu que vous auriez gagné si le sort avait été pour vous, c’est-à-dire la possibilité de soulager et de vaincre, pendant toute votre vie, cette bizarre affection de l’Ennui, qui est la source de toutes vos maladies et de tous vos misérables progrès. Jamais un désir ne sera formé par vous, que je ne vous aide à le réaliser, vous régnerez sur vos vulgaires semblables; vous serez fourni de flatteries et même d’adorations; l’argent, l’or, les diamants, les palais féeriques, viendront vous chercher et vous prieront de les accepter, sans que vous ayez fait un effort pour les gagner: vous changerez de patrie et de contrée aussi souvent que votre fantaisie vous l’ordonnera; vous vous soûlerez de voluptés, sans lassitude, dans des pays charmants où il fait toujours chaud et où les femmes sentent aussi bon que les fleurs, — et caetera, et caetera…", ajouta-t-il en se levant et en me congédiant avec un bon sourire.
     Si ce n’eût été la crainte de m’humilier devant une aussi grande assemblée, je serais volontiers tombé aux pieds de ce joueur généreux, pour le remercier de son inouïe munificence. Mais peu à peu, après que je l’eus quitté, l’incurable défiance rentra dans mon sein; je n’osais plus croire à un si prodigieux bonheur, et, en ne couchant, faisant encore ma prière par un reste d’habitude imbécile, je répétais dans un demi-sommeil: "Mon Dieu et Seigneur, mon Dieu! faites que le diable me tienne sa parole!"

     Charles Pierre Baudelaire


 

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.