El Tirs (XXXII)

   [@more@]

a Franz Liszt


   Què és un tirs? Segons el sentit moral i poètic, és un emblema sacerdotal en la mà dels sacerdots o sacerdotesses que celebren la divinitat de la qual són els interpretes i els servidors. Però físicament no és més que un bastó, un pur bastó, perxa de llúpol, perxell de vinya, sec, dur i dret. Al voltant d’aquest bastó, en meandres capritxosos, juguen i es diverteixen flors i tiges, aquestes sinuoses i fugitives, aquelles inclinades com campanes o copes invertides. I una glòria sorprenent brolla d’aquesta complexitat de línies i de colors, tendres o esclatants. No sembla potser que la línia corba i l’espiral fan la cort a la línia recta i ballen al voltant amb una muda adoració? No sembla potser que totes aquestes corol·les delicades, tots aquests calzes, explosions de sentors i de colors, executen un fandango al voltant d’aquest bastó hieràtic? I quin és, mentrestant, el mortal imprudent que gosarà decidir si les flors i els sarments han estat fets per aquest bastó, o el bastó no és més que el pretext per mostrar la bellesa dels sarments i de les flors? El tirs és la representació de la vostra sorprenent dualitat, mestre poderós i venerat, estimat Baccahnt de la Bellesa misteriosa i apassionada. Mai cap nimfa exasperada per l’invencible Bacchus sacseja el seu tirs sobre els caps dels seus companys embogits amb tanta energia i caprici com vós agiteu el vostre geni sobre els cors dels vostres germans. — El bastó, és la vostra voluntat, dreta, ferma, i inamovible; les flors, són la passejada de la vostra fantasia al voltant de la vostra voluntat; és l’element femení executant al voltant del mascle les seves prestigioses piruetes. Línia recta i línia arabesca, intenció i expressió, rigidesa de la voluntat, sinuositat del verb, unitat de l’objectiu, varietat de mitjans, amalgama tot poderosa del geni, quin analista tindrà el detestable coratge de dividir-vos i de separar-vos?     

   Estimat Liszt, a través de les boires, mes enllà dels rius, per damunt de les ciutats on els pianos canten la vostra glòria, on la impremta traduí la vostra saviesa, onsevulla que sigueu, en els esplendors de la ciutat eterna o en les boires dels països somiadors que consola Cambrinus, improvisant cants de delectació o d’inefable dolor, o confiant al paper les vostres meditacions abstruses, xantre de la Voluptuositat i de l’angoixa eternes, filòsof, poeta i artista, jo us saludo en la immortalitat!


Le Thyrse
À Franz Liszt

     Qu’est-ce qu’un thyrse? Selon le sens moral et poétique, c’est un emblème sacerdotal dans la main des prêtres ou prêtresses célébrant la divinité dont ils sont les interprètes et les serviteurs. Mais physiquement ce n’est qu’un bâton, un pur bâton, perche à houblon, tuteur de vigne, sec, dur et droit. Autour de ce bâton, dans des méandres capricieux, se jouent et folâtrent des tiges et des fleurs, celles-ci sinueuses et fuyardes, celles-là penchées comme des cloches ou des coupes renversées. Et une gloire étonnante jaillit de cette complexité de lignes et de couleurs, tendres ou éclatantes. Ne dirait-on pas que la ligne courbe et la spirale font leur cour à la ligne droite et dansent autour dans une muette adoration? Ne dirait-on pas que toutes ces corolles délicates, tous ces calices, explosions de senteurs et de couleurs, exécutent un mystique fandango autour du bâton hiératique? Et quel est, cependant, le mortel imprudent qui osera décider si les fleurs et les pampres ont été faits pour le bâton, ou si le bâton n’est que le prétexte pour montrer la beauté des pampres et des fleurs? Le thyrse est la représentation de votre étonnante dualité, maître puissant et vénéré, cher Bacchant de la Beauté mystérieuse et passionnée. Jamais nymphe exaspérée par l’invincible Bacchus ne secoua son thyrse sur les têtes de ses compagnes affolées avec autant d’énergie et de caprice que vous agitez votre génie sur les coeurs de vos frères. — Le bâton, c’est votre volonté, droite, ferme et inébranlable; les fleurs, c’est la promenade de votre fantaisie autour de votre volonté; c’est l’élément féminin exécutant autour du mâle ses prestigieuses pirouettes. Ligne droite et ligne arabesque, intention et expression, roideur de la volonté, sinuosité du verbe, unité du but, variété des moyens, amalgame tout-puissant et indivisible du génie, quel analyste aura le détestable courage de vous diviser et de vous séparer?
     Cher Liszt, à travers les brumes, par delà les fleuves, par-dessus les villes où les pianos chantent votre gloire, ou l’imprimerie traduit votre sagesse, en quelque lieu que vous soyez, dans les splendeurs de la ville éternelle ou dans les brumes des pays rêveurs que console Cambrinus, improvisant des chants de délectation ou d’ineffable douleur, ou confiant au papier vos méditations abstruses, chantre de la Volupté et de l’Angoisse éternelles, philosophe, poëte et artiste, je vous salue en l’immortalité!

       Charles Pierre Baudelaire

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.