Retrats d’Amants (XLII)

[@more@]


   En un tocador d’homes, és a dir en un fumador contigu a una elegant sala de joc, quatre homes fumaven i bevien. No eren precisament ni joves ni vells, ni guapos ni lletjos, però vells o joves, tenien aquesta distinció no difícil de reconèixer dels veterans de la joia, aquest indescriptible no sé què, aquesta tristesa freda i burleta que diu clarament: “Nosaltres hem viscut intensament, i busquem el que podríem amar i estimar.”    

    

   Un d’ells encetà la conversa a propòsit de les dones. Hagués estat més filosòfic no parlar-ne del tot; però hi ha gent d’esperit que, després de beure, no menyspreen les converses banals. S’escolta aleshores al que parla, com s’escoltaria la música de ball.  

      

   “Tots els homes, deia aqueix, han tingut l’edat de Querubí: és l’època on, a manca de dríades, s’abraça, sense disgust, el tronc de les alzines. És el primer graó de l’amor. En el segon graó, es comença a triar. Poder deliberar, és ja una decadència. És aleshores quan es busca decididament la bellesa. Jo, senyors, em vanaglorio d’haver arribat, després de molt temps, a l’època climatèrica dels tercer graó on la bellesa per si mateixa no és suficient, si no està adobada amb el perfum, l’ornament, etcètera. Confessaré fins i tot que aspiro alguna vegada, com una felicitat desconeguda, a un cert quart graó que deu marcar la calma absoluta. Però, durant tota la meva vida, excepte a l’edat de Querubí, he estat més sensible que ningú a la irritant mediocritat de les dones. El que estimo sobretot en els animals, és el seu candor. Jutgeu doncs quant he hagut de patir per la meva última amant.    

    

   “Era la bastarda d’un príncep. Bella, no cal dir-ho; si no, per què l’hauria agafada? Però ella malmetia aquesta gran qualitat amb una ambició impròpia i diforme. Era una dona que volia fer sempre l’home. “Vós no sou pas un home! Ah! si jo fos un home! De nosaltres dos, sóc jo l’home!” Tals eren els insuportables refranys que sortien d’aquesta boca d’on no hauria volgut més que veure envolar-se cançons. A propòsit d’un llibre, d’un poema, d’una òpera per la qual deixava escapar la meva admiració: “Vós creieu potser que això és molt bo? deia de seguida; i argumentava, és que vós ho coneixeu de valent?    

      

   “Un bon dia ella es dedicà a la química; de manera que entre la meva boca i la seva trobí en endavant una màscara de vidre. Amb tot i això, molt púdica. Si alguna vegada l’empentejava amb un gest una mica massa amorós, es convulsava com una floreta violada…    

    

— Com ha acabat això? digué un dels altres tres. No us sabia tan pacient.    

    

   — Déu, respongué, posà el remei en el mal. Un dia trobí aquesta Minerva, afamegada de força ideal, tots sols amb el meu criat, en una situació que m’obligà a retirar-me discretament per no fer-los ruboritzar. A la nit els acomiadí als dos, pagant-los-hi  els endarreriments dels seus sous.    

    

   — Jo, continuà l’interruptor, no m’he de plànyer de mi mateix. La felicitat ha vingut a viure a casa meva, i no l’he reconegut. El destí m’havia, en aquests darrers temps, atorgat el gaudi d’una dona que era la més dolça, la més submisa i la més abnegada de les criatures, i sempre a punt! i sense entusiasme! “Ho vull molt, puix que això us és agradable.” Era la seva resposta ordinària. Donaríeu un cop de bastó en aquest mur o en aquest canapè, i en trauríeu més sospirs que en traurien del si de la meva amant els impulsos de l’amor més desbocat. Després d’un any de vida en comú, em confessà que no havia conegut mai el plaer. Jo em cansí d’aquest duel desigual, i aquesta noia incomparable es casà. Més tard  tinguí la fantasia de rebre-la, i ella em digué, mostrant-me sis bonics infants: “I bé! estimat amic meu, l’esposa és encara tan verge com ho era la vostra amant.” Res no havia canviat en aquesta persona. Alguna vegada l’enyoro: l’hauria hagut d’esposar.”    

    

   Els altres es posaren a riure, i un tercer digué al seu torn:    

    

   “Senyors, he conegut gaudiments que vosaltres heu potser negligit. Vull parlar de la comicitat en l’amor, i d’una comicitat que no exclou l’admiració. He admirat més la meva darrera amant que vosaltres no heu pogut, crec jo, odiar o estimar les vostres. I tothom l’admirava tant com jo. Quan entràvem en un restaurant, al cap d’alguns minuts, tothom s’oblidava de menjar per contemplar-la. Els cambrers fins i tot i la senyora del taulell experimentaven aquest èxtasi contagiós fins oblidar els seus deures. En resum, he viscut algun temps cara a cara amb un fenomen vivent. Ella menjava, mastegava, triturava, devorava, engolia, però amb l’aire més lleuger i més indiferent del món. Ella m’ha tingut així molt de temps en èxtasi. Ella tenia una manera dolça, somiadora, anglesa i novel·lesca de dir : “Tinc gana!” I repetia aquest mots dia i nit ensenyant les més boniques dents del món, que us haguessin commogut i animat a la vegada. — Hauria pogut fer la meva fortuna mostrant-la en les fires com un monstre menja molt. Jo l’alimentava bé; i tanmateix m’ha deixat… — Per un proveïdor de queviures, sens dubte? — Alguna cosa semblant, una espècie d’empleat dins la intendència que, per mitjà d’una martingala per ell coneguda, subministrà potser a aquesta pobre noia la ració de varis soldats. Al menys és això el que he suposat.    

    

   — Jo, digué el quart, he suportat sofriments atroces per el contrari que es reprotxa en general a la dona egoista. Us trobo mal vinguts, massa afortunats mortals, per plànyer-vos de les imperfeccions de les vostres amants!”    

    

   — Això fou dit amb un to seriós, per un home d’un aspecte suau i posat, d’una fesomia quasi clerical, desafortunadament il·luminat per uns ulls d’un gris clar, uns ulls dels quals la mirada diu: “Jo vull!” o: “Cal!” o bé: “No perdono mai!”    

      

   Si, nerviós com us conec, vós, G… fluixos i lleugers com sou, vosaltres dos, K… i J…; haguéssiu estat ajuntats amb una certa dona de la meva coneixença, o hauríeu fugit, o seríeu morts. Jo, he sobreviscut, com veieu. Figureu-vos una persona incapaç de cometre un error de sentiment o de càlcul; figureu-vos una serenitat desoladora de caràcter; una abnegació sense comèdia i sense èmfasi; una dolçor sense feblesa; una energia sense violència. La història del meu amor s’assembla a un interminable viatge sobre una superfície pura i polida com un mirall, vertiginosament monòtona, que hauria reflectit tots els meus sentiments i els meus gestos amb l’exactitud irònica de la meva pròpia consciència, de manera que no podia permetre’m un gest o un sentiment desraonat sense apercebre immediatament el reprotxe mut del meu inseparable espectre. L’amor m’apareixia com una tutela. Quantes bestieses ella m’ha impedit fer, que lamento no haver comès! Quants deutes pagats malgrat meu! Ella em privava de tots els beneficis que hauria pogut treure de la meva follia personal. Amb una freda i infranquejable regla, ella barrava tots els meus capricis. Per curull d’horror, passat el perill, no exigia reconeixement. Quantes vegades m’he aguantat de saltar-li a la gola, cridant: “Siguis doncs imperfecta, miserable! A fi de que pugui estimar-te sense malícia i sense còlera!” Durant varis anys , l’he admirada, amb el cor ple d’odi. Per fi, no sóc jo el que ha mort!    

    

   — Ah! feren els altres, ella és doncs morta?    

    

   — Sí! Això no podia continuar així. L’amor havia esdevingut per a mi un malson aclaparador. Vèncer o morir, com diu la Política, tal era l’alternativa que m’imposava el destí! Una nit, en un bosc… a la vora d’una bassa…, després d’una melancòlica passejada on els seus ulls, a ella, li reflectien la dolçor del cel, i on el meu cor, a mi, estava crispat com l’infern…    

    

   — Què!    

    

   — Com!    

    

   — Què voleu dir?    

    

   — Era inevitable. Tenia massa el sentiment de la equitat per batre, ultratjar o acomiadar un servidor irreprotxable. Però calia concedir aquest sentiment amb l’horror que aquest ésser m’inspirava; desfer-me d’aquest ésser sense faltar-li al respecte. Que volíeu què en fes d’ella, puix que era perfecta?”     

    

   Els tres altres companys miraren això amb una mirada vaga i lleugerament embajanida, com fingint no comprendre i com reconeixent implícitament que no se sentien, en quant a ells, capaços d’una acció tan rigorosa, encara que suficientment explicada d’altra banda.    

    

   De seguida hom feu portar noves botelles, per matar el Temps que té la vida tan dura, i accelerar la Vida que flueix tan lentament.


 

Portraits de maîtresses

     Dans un boudoir d’hommes, c’est-à-dire dans un fumoir attenant à un élégant tripot, quatre hommes fumaient et buvaient. Ils n’étaient précisément ni jeunes ni vieux, ni beaux ni laids, mais vieux ou jeunes, ils portaient cette distinction non méconnaissable des vétérans de la joie, cet indescriptible je ne sais quoi, cette tristesse froide et railleuse qui dit clairement: "Nous avons fortement vécu, et nous cherchons ce que nous pourrions aimer et estimer."
     L’un d’eux jeta la causerie sur le sujet des femmes. Il eût été plus philosophique de n’en pas parler du tout; mais il y a des gens d’esprit qui, après boire, ne méprisent pas les conversations banales. On écoute alors celui qui parle, comme on écouterait de la musique de danse.
     "Tous les hommes, disait celui-ci, ont eu l’âge de Chérubin: c’est l’époque où, faute de dryades, on embrasse, sans dégoût, le tronc des chênes. C’est le premier degré de l’amour. Au second degré, on commence à choisir. Pouvoir délibérer, c’est déjà une décadence. C’est alors qu’on recherche décidément la beauté. Pour moi, messieurs, je me fais gloire d’être arrivé, depuis longtemps, à l’époque climatérique du troisième degré où la beauté elle-même ne suffit plus, si elle n’est assaisonnée par le parfum? la parure, et caetera. J’avouerai même que j’aspire quelquefois, comme à un bonheur inconnu, à un certain quatrième degré qui doit marquer le calme absolu. Mais, durant toute ma vie, excepté à l’âge de Chérubin, j’ai été plus sensible que tout autre à l’énervante sottise, à l’irritante médiocrité des femmes. Ce que j’aime surtout dans les animaux, c’est leur candeur. Jugez donc combien j’ai dû souffrir par ma dernière maîtresse. C’était la bâtarde d’un prince. Belle, cela va sans dire; sans cela, pourquoi l’aurais-je prise? Mais elle gâtait cette grande qualité par une ambition malséante et difforme. C’était une femme qui voulait toujours faire l’homme. "Vous n’êtes pas un homme!"
     "Ah! si j’étais un homme! De nous deux, c’est moi qui suis l’homme!" Tels étaient les insupportables refrains qui sortaient de cette bouche d’où je n’aurais voulu voir s’envoler que des chansons. A propos d’un livre, d’un poëme, d’un opéra pour lequel je laissais échapper mon admiration: "Vous croyez peut-être que cela est très-fort? disait-elle aussitôt; est-ce que vous vous connaissez en force? et elle argumentait.
     "Un beau jour elle s’est mise à la chimie; de sorte qu’entre ma bouche et la sienne je trouvai désormais un masque de verre. Avec tout cela, fort bégueule. Si parfois je la bousculais par un geste un peu trop amoureux, elle se convulsait comme une sensitive violée…
     — Comment cela a-t-il fini? dit l’un des trois autres. Je ne vous savais pas si patient.
     — Dieu, reprit-il, mit le remède dans le mal. Un jour je trouvai cette Minerve, affamée de force idéale, en tête-à-tête avec mon domestique, et dans une situation qui m’obligea à me retirer discrètement pour ne pas les faire rougir. Le soir je les congédiai tous les deux, en leur payant les arrérages de leurs gages.
     — Pour moi, reprit l’interrupteur, je n’ai à me plaindre que de moi-même. Le bonheur est venu habiter chez moi, et je ne l’ai pas reconnu. La destinée m’avait, en ces derniers temps, octroyé la jouissance d’une femme qui était bien la plus douce, la plus soumise et la plus dévouée des créatures, et toujours prête! et sans enthousiasme! "Je le veux bien, puisque cela vous est agréable." C’était sa réponse ordinaire. Vous donneriez la bastonnade à ce mur ou à ce canapé, que vous en tireriez plus de soupirs que n’en tiraient du sein de ma maîtresse les élans de l’amour le plus forcené. Après un an de vie commune, elle m’avoua qu’elle n’avait jamais connu le plaisir. Je me dégoûtai de ce duel inégal, et cette fille incomparable se maria. J’eus plus tard la fantaisie de la revoir, et elle me dit, en me montrant six beaux enfants: "Eh bien! mon cher ami, l’épouse est encore aussi vierge que l’était votre maîtresse." Rien n’était changé dans cette personne. Quelquefois je la regrette: j’aurais dû l’épouser."
     Les autres se mirent à rire, et un troisième dit à son tour:
     "Messieurs, j’ai connu des jouissances que vous avez peut-être négligées. Je veux parler du comique dans l’amour, et d’un comique qui n’exclut pas l’admiration. J’ai plus admiré ma dernière maîtresse que vous n’avez pu, je crois, haïr ou aimer les vôtres. Et tout le monde l’admirait autant que moi. Quand nous entrions dans un restaurant, au bout de quelques minutes, chacun oubliait de manger pour la contempler. Les garçons eux-mêmes et la dame du comptoir ressentaient cette extase contagieuse jusqu’à oublier leurs devoirs. Bref, j’ai vécu quelque temps en tête-à-tête avec un phénomène vivant. Elle mangeait, mâchait, broyait, dévorait, engloutissait, mais avec l’air le plus léger et le plus insouciant du monde. Elle m’a tenu ainsi longtemps en extase. Elle avait une manière douce, rêveuse, anglaise et romanesque de dire: "J’ai faim!" Et elle répétait ces mots jour et nuit en montrant les plus jolies dents du monde, qui vous eussent attendris et égayés à la fois. — J’aurais pu faire ma fortune en la montrant dans les foires comme monstre polyphage. Je la nourrissais bien; et cependant elle m’a quitté… — Pour un fournisseur aux vivres, sans doute?– Quelque chose d’approchant, une espèce d’employé dans l’intendance qui, par quelque tour de bâton à lui connu, fournit peut-être à cette pauvre enfant la ration de plusieurs soldats. C’est du moins ce que j’ai supposé.
     — Moi, dit le quatrième, j’ai enduré des souffrances atroces par le contraire de ce qu’on reproche en général à l’égoïste femelle. Je vous trouve mal venus, trop fortunés mortels, à vous plaindre des imperfections de vos maîtresses!"
     Cela fut dit d’un ton fort sérieux, par un homme d’un aspect doux et posé, d’une physionomie presque cléricale, malheureusement illuminée par des yeux d’un gris clair, de ces yeux dont le regard dit: "Je veux!" ou: "Il faut!" ou bien: "Je ne pardonne jamais!"
     "Si, nerveux comme je vous connais, vous, G…. lâches et légers comme vous êtes, vous deux, K… et J…, vous aviez été accouplés à une certaine femme de ma connaissance, ou vous vous seriez enfuis, ou vous seriez morts. Moi, j’ai survécu, comme vous voyez. Figurez-vous une personne incapable de commettre une erreur de sentiment ou de calcul; figurez-vous une sérénité désolante de caractère; un dévouement sans comédie et sans emphase; une douceur sans faiblesse; une énergie sans violence. L’histoire de mon amour ressemble à un interminable voyage sur une surface pure et polie comme un miroir, vertigineusement monotone, qui aurait réfléchi tous mes sentiments et mes gestes avec l’exactitude ironique de ma propre conscience, de sorte que je ne pouvais pas me permettre un geste ou un sentiment déraisonnable sans apercevoir immédiatement le reproche muet de mon inséparable spectre. L’amour m’apparaissait comme une tutelle. Que de sottises elle m’a empêché de faire, que je regrette de n’avoir pas commises! Que de dettes payées malgré moi! Elle me privait de tous les bénéfices que j’aurais pu tirer de ma folie personnelle. Avec une froide et infranchissable règle, elle barrait tous mes caprices. Pour comble d’horreur, elle n’exigeait pas de reconnaissance, le danger passé. Combien de fois ne me suis-je pas retenu de lui sauter à la gorge, en lui criant: "Sois donc imparfaite, misérable! afin que je puisse t’aimer sans malaise et sans colère!" Pendant plusieurs années, je l’ai admirée, le coeur plein de haine. Enfin, ce n’est pas moi qui en suis mort!
     — Ah! firent les autres, elle est donc morte?
     — Oui! cela ne pouvait continuer ainsi. L’amour était devenu pour moi un cauchemar accablant. Vaincre ou mourir, comme dit la Politique, telle était l’alternative que m’imposait la destinée! Un soir, dans un bois… au bord d’une mare…, après une mélancolique promenade où ses yeux, à elle, réfléchissaient la douceur du ciel, et où mon coeur, à moi, était crispé comme l’enfer…
     — Quoi!
     — Comment!
     — Que voulez-vous dire?
     — C’était inévitable. J’ai trop le sentiment de l’équité pour battre, outrager ou congédier un serviteur irréprochable. Mais il fallait accorder ce sentiment avec l’horreur que cet être m’inspirait; me débarrasser de cet être sans lui manquer de respect. Que vouliez-vous que je fisse d’elle, puisqu’elle était parfaite?"
     Les trois autres compagnons regardèrent celui-ci avec un regard vague et légèrement hébété, comme feignant de ne pas comprendre et comme avouant implicitement qu’ils ne se sentaient pas, quant à eux, capables d’une action aussi rigoureuse, quoique suffisamment expliquée d’ailleurs.
     Ensuite on fit apporter de nouvelles bouteilles, pour tuer le Temps qui a la vie si dure, et accélérer la Vie qui coule si lentement.

 

     Charles Pierre Baudelaire

 

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.