El Mirall (XL)

[@more@]


   Un home espantós entra i es mira en el mirall.

   “— Per què us mireu al mirall, puix que no us hi podeu veure més que amb desplaer?”

   L’home espantós em respon: “— Senyor, d’acord amb els immortals principis de 89, tots els homes són iguals en drets; per tant jo posseeixo el dret de mirar-me; amb plaer o desplaer; això no concerneix més que a la meva consciència.”

   En nom del bon sentit, jo tenia sens dubte raó; però, des del punt de vista de la llei, ell no estava equivocat.


Le miroir

     Un homme épouvantable entre et se regarde dans la glace.
     "– Pourquoi vous regardez-vous au miroir, puisque vous ne pouvez vous y voir qu’avec déplaisir?"
     L’homme épouvantable me répond: "– Monsieur, d’après les immortels principes de 89, tous les hommes sont égaux en droits; donc je possède le droit de me mirer; avec plaisir ou déplaisir, cela ne regarde que ma conscience."
     Au nom du bon sens, j’avais sans doute raison; mais, au point de vue de la loi, il n’avait pas tort.

      Charles Pierre Baudelaire

Comentaris tancats a El Mirall (XL)

Un Cavall de Raça (XXXIX)

[@more@]


   Ella és molt lletxa. Ella és deliciosa tanmateix!    

    

   El Temps i l’Amor l’han marcat amb les seves urpes li han ensenyat cruelment el que cada minut i cada bes s’emporten de joventut i de frescor.    

    

   Ella és veritablement lletxa; és formiga, aranya, si voleu, esquelet fins i tot; però també és beuratge, magisteri, bruixeria! En suma, és exquisida.    

    

   El Temps no ha pogut rompre l’harmonia crepitant del seu pas, ni l’elegància indestructible de la seva carcanada. L’Amor no ha alterat la suavitat del seu alè d’infant; i el Temps no ha arrancat res de la seva abundant crinera d’on exhala en ferotges perfums tota la vitalitat endiablada del Midi francès: Nîmes, Aix, Arles, Avignon, Narbonna; Touluse; ciutats beneïdes pel sol, amoroses i encantadores!    

    

   El Temps i l’Amor l’han mossegat vanament amb belles dents; no han disminuït en res el vague encant, però eternal, de la seva pitrera de xicot.    

    

   Afeblida potser, però no fatigada, i sempre heroica, ella fa pensar en un d’aquests cavalls de gran raça que l’ull del veritable afeccionat reconeix, fins i tot enganxats a una carrossa de lloguer o a un pesat carretó.    

    

   I a més a més és tan suau i tan fervent! Ella estima com s’estima en la tardor; es diria que la proximitat de l’hivern encén en el seu cor un foc nou, i la servilitat de la seva tendresa no te mai res de fatigant.


Un cheval de race

     Elle est bien laide. Elle est délicieuse pourtant!
     Le Temps et l’Amour l’ont marquée de leurs griffes et lui ont cruellement enseigné ce que chaque minute et chaque baiser emportent de jeunesse et de fraîcheur.
     Elle est vraiment laide; elle est fourmi, araignée, si vous voulez, squelette même; mais aussi elle est breuvage, magistère, sorcellerie! en somme, elle est exquise.
     Le Temps n’a pu rompre l’harmonie pétillante de sa démarche ni l’élégance indestructible de son armature. L’Amour n’a pas altéré la suavité de son haleine d’enfant; et le Temps n’a rien arraché de son abondance crinière d’où s’exhale en fauves parfums toute la vitalité endiablée du Midi français: Nîmes, Aix, Arles, Avignon, Narbonne, Toulouse, villes bénies du soleil, amoureuses et charmantes!
     Le Temps et l’Amour l’ont vainement mordue à belles dents; ils n’ont rien diminué du charme vague, mais éternel, de sa poitrine garçonnière.
     Usée peut-être, mais non fatiguée, et toujours héroïque, elle fait penser à ces chevaux de grande race que l’oeil du véritable amateur reconnaît, même attelés à un carrosse de louage ou à un lourd chariot.
     Et puis elle est si douce et si fervente! Elle aime comme on aime en automne; on dirait que les approches de l’hiver allument dans son coeur un feu nouveau, et la servilité de sa tendresse n’a jamais rien de fatigant.

     Charles Pierre Baudelaire

Comentaris tancats a Un Cavall de Raça (XXXIX)

Quina és la Verdadera? (XXXVIII)

[@more@]


   Jo he conegut una tal Benedicta, que emplenava l’atmosfera d’ideal, i de qui els ulls escampaven el desig de la grandor, de la bellesa, de la glòria i de tot el que fa creure en la immortalitat.    

    

   Però aquesta noia miraculosa era massa bella per viure molt de temps, per això és morta alguns dies després que l’hagués coneguda, i sóc jo mateix qui l’he enterrada, un dia que la primavera agitava els seu encenser fins als cementiris. Sóc jo qui l’he enterrada, ben tancada dins d’un taüt d’una fusta perfumada i incorruptible com els cofres de l’Índia.    

    

   I quan els meus ulls romanien fixats sobre el lloc on estava enterrat el meu tresor, veig súbitament una petita persona que s’assemblava singularment a la difunta, i que, picant de peus sobre la terra fresca amb una violència histèrica i estranya, deia petant-se de riure:    

    

   “Sóc jo, la verdadera Benedicta! Sóc jo, una famosa canalla! I com a càstig per la teva follia i el teu encegament, m’estimaràs tal com sóc!”    

    

  Però jo, furiós, he respost: “No! no! no! I per accentuar millor el meu refús, he picat tan violentament la terra amb el peu que la meva cama s’ha enfonsat fins al genoll dins la sepultura recent, i, com un llop pres a la trampa, he restat enganxat, per sempre potser, a la fossa de l’ideal.


Laquelle est la vraie?

     J’ai connu une certaine Bénédicta, qui remplissait l’atmosphère d’idéal, et dont les yeux répandaient le désir de la grandeur, de la beauté, de la gloire et de tout ce qui fait croire à l’immortalité.
     Mais cette fille miraculeuse était trop belle pour vivre longtemps, aussi est-elle morte quelques jours après que j’eus fait sa connaissance, et c’est moi-même qui l’ai enterrée, un jour que le printemps agitait son encensoir jusque dans les cimetières. C’est moi qui l’ai enterrée, bien close dans une bière d’un bois parfumé et incorruptible comme les coffres de l’Inde.
     Et comme mes yeux restaient fichés sur le lieu où était enfoui mon trésor, je vis subitement une petite personne qui ressemblait singulièrement à la défunte, et qui, piétinant sur la terre fraîche avec une violence hystérique et bizarre, disait en éclatant de rire:
     "C’est moi, la vraie Bénédicta! C’est moi, une fameuse canaille! Et pour la punition de ta folie et de ton aveuglement, tu m’aimeras telle que je suis!"
     Mais moi, furieux, j’ai répondu: "Non! non! non!" Et pour mieux accentuer mon refus, j’ai frappé si violemment la terre du pied que ma jambe s’est enfoncée jusqu’au genou dans la sépulture récente, et que, comme un loup pris au piège, je reste attaché, pour toujours peut-être, à la fosse de l’idéal.

     Charles Pierre Baudelaire


 

Comentaris tancats a Quina és la Verdadera? (XXXVIII)

Els Beneficis de la Lluna (XXXVII)

 [@more@]  


   La lluna, que és el caprici mateix, mirà per la finestra mentre tu dormies en el teu bressol, i es digué: “Aquest infant em plau.”    

    

   I descendí suaument la seva escala de núvols i passà sense fer soroll a través dels vidres. Després s’estengué damunt teu amb la lleugera tendresa d’una mare, i deposà els seus colors sobre la teva cara. Les teves pupiles han quedat verdes, i les teves galtes extraordinàriament pàl·lides. És contemplant aquesta visita que els teus ulls s’han engrandit tan estranyament; i ella t’ha estret la gola tan tendrament que t’has guardat per sempre les ganes de plorar.    

    

   Mentrestant, en l’expansió de la seva joia, la Lluna emplenava tota la cambra com una atmosfera fosfòrica, com un verí lluminós; i tota aquesta llum vivent pensava i deia: “Tu patiràs eternament la influencia del meu bes. Tu seràs bella a la teva manera. Tu estimaràs el que jo estimi i a qui m’estimi: l’aigua, els núvols, el silenci i la nit; el mar immens i verd; l’aigua informe i multiforme; el lloc on tu no hi seràs; l’amant que no coneixeràs; les flors monstruoses; els perfums que fan delirar; els gats que s’esvaneixen damunt dels pianos, i que gemeguen com les dones, amb una veu ronca i fina!    

    

   “I seràs amada pels meus amants, cortejada pels meus cortesans: Seràs la reina dels homes amb els ulls verds als quals he estret també la gola amb les meves carícies nocturnes; d’aquells que estimen el mar, el mar immens, tumultuós i verd, l’aigua informe i multiforme, el lloc on no hi són, la dona que no coneixen, les flors sinistres que s’assemblen als encensers d’una religió desconeguda, els perfums que torben la voluntat, i els animals salvatges i voluptuosos que són els emblemes de la seva follia.” 

    

   I és per això, maleïda estimada filla consentida, que ara sóc ajagut als teus peus, buscant en tota la teva persona el reflex de la temible Divinitat, de la fatídica padrina, de la nodrissa emmetzinadora de tots els llunàtics.


Les bienfaits de la lune

     La Lune, qui est le caprice même, regarda par la fenêtre pendant que tu dormais dans ton berceau, et se dit: "Cette enfant me plaît."
     Et elle descendit moelleusement son escalier de nuages et passa sans bruit à travers les vitres. Puis elle s’étendit sur toi avec la tendresse souple d’une mère, et elle déposa ses couleurs sur ta face. Tes prunelles en sont restées vertes, et tes joues extraordinairement pâles. C’est en contemplant cette visiteuse que tes yeux se sont si bizarrement agrandis; et elle t’a si tendrement serrée à la gorge que tu en as gardé pour toujours l’envie de pleurer.
     Cependant, dans l’expansion de sa joie, la Lune remplissait toute la chambre comme une atmosphère phosphorique, comme un poison lumineux; et toute cette lumière vivante pensait et disait: "Tu subiras éternellement l’influence de mon baiser. Tu seras belle à ma manière. Tu aimeras ce que j’aime et ce qui m’aime: l’eau, les nuages, le silence et la nuit; la mer immense et verte; l’eau informe et multiforme; le lieu où tu ne seras pas; l’amant que tu ne connaîtras pas; les fleurs monstrueuses; les parfums qui font délirer; les chats qui se pâment sur les pianos, et qui gémissent comme les femmes, d’une voix rauque et douce!
     "Et tu serais aimée de mes amants, courtisée par mes courtisans. Tu seras la reine des hommes aux yeux verts dont j’ai serré aussi la gorge dans mes caresses nocturnes; de ceux-là qui aiment la mer, la mer immense, tumultueuse et verte, l’eau informe et multiforme, le lieu où ils ne sont pas, la femme qu’ils ne connaissent pas, les fleurs sinistres qui ressemblent aux encensoirs d’une religion inconnue, les parfums qui troublent la volonté, et les animaux sauvages et voluptueux qui sont les emblèmes de leur folie."

     Et c’est pour cela, maudite chère enfant gâtée, que je suis maintenant couché à tes pieds, cherchant dans toute ta personne le reflet de la redoutable Divinité, de la fatidique marraine, de la nourrice empoisonneuse de tous les lunatiques.

      Charles Pierre Baudelaire


 

Comentaris tancats a Els Beneficis de la Lluna (XXXVII)

El Desig de Pintar (XXXVI)

[@more@]


   Desgraciat potser l’home, però feliç l’artista que el desig esquinça!    

    

   M’abruso per pintar la que se m’ha aparegut tan rarament i que ha fugit tan de pressa, com una bella cosa lamentable darrera el viatger emportat per la nit. Com ell, ja fa molt de temps que ella ha desaparegut!    

      

  Ella és bella, i molt bella; és sorprenent. En ella el fosc abunda: i tot el que inspira és nocturn i profund. El seus ulls són dos antres on centelleja vagament el misteri, i la seva mirada il·lumina com el llampec: és una explosió en les tenebres.    

   

   La compararia amb un sol negre, si es pogués concebre un astre negre vessant llum i felicitat. Però fa pensar, de bon grat, més amb la lluna, que sens dubte l’ha marcat amb la seva temible influència; no pas la lluna blanca dels idil·lis, que sembla una núvia freda, sinó la lluna sinistra i embriagadora, suspesa en el fons d’una nit tempestuosa i regirada pels núvols que es mouen; no pas la lluna pacífica i discreta que visita el son dels homes purs, sinó la lluna arrancada del cel, vençuda i revoltosa, que les Bruixes tessalines constrenyen durament a dansar sobre l’herba atemorida!    

    

   En el seu petit front habiten la voluntat tenaç i l’amor a la presa. Tanmateix, a baix d’aquest rostre inquietant, on les narius mòbils aspiren el desconegut i l’impossible, esclata, amb una gràcia inexpressable, el riure d’una gran boca, roja i blanca, i deliciosa, que fa somiar amb el miracle d’una superba flor esclatada en un terreny volcànic.    

    

   Hi ha dones que inspiren ganes de vèncer-les i de gaudir d’elles; però aquesta dóna el desig de morir lentament sota la seva mirada.


    Le désir de peindre

     Malheureux peut-être l’homme, mais heureux l’artiste que le désir déchire!
     Je brûle de peindre celle qui m’est apparue si rarement et qui a fui si vite, comme une belle chose regrettable derrière le voyageur emporté dans la nuit. Comme il y a longtemps déjà qu’elle a disparu!
     Elle est belle, et plus belle; elle est surprenante. En elle le noir abonde: et tout ce qu’elle inspire est nocturne et profond. Ses yeux sont deux antres où scintille vaguement le mystère, et son regard illumine comme l’éclair: c’est une explosion dans les ténèbres.
     Je la comparerais à un soleil noir, si l’on pouvait concevoir un astre noir versant la lumière et le bonheur. Mais elle fait plus volontiers penser à la lune, qui sans doute l’a marquée de sa redoutable influence; non pas la lune blanche des idylles, qui ressemble à une froide mariée, mais la lune sinistre et enivrante, suspendue au fond d’une nuit orageuse et bousculée par les nuées qui courent; non pas la lune paisible et discrète visitant le sommeil des hommes purs, mais la lune arrachée du ciel, vaincue et révoltée, que les Sorcières thessaliennes contraignent durement à danser sur l’herbe terrifiée!
     Dans son petit front habitent la volonté tenace et l’amour de la proie. Cependant, au bas de ce visage inquiétant, où des narines mobiles aspirent l’inconnu et l’impossible, éclate, avec une grâce inexprimable, le rire d’une grande bouche, rouge et blanche, et délicieuse, qui fait rêver au miracle d’une superbe fleur éclose dans un terrain volcanique.
     Il y a des femmes qui inspirent l’envie de les vaincre et de jouir d’elles; mais celle-ci donne le désir de mourir lentement sous son regard.

   Charles Pierre Baudelaire

Comentaris tancats a El Desig de Pintar (XXXVI)

Les Finestres (XXXV)

[@more@]


   El que mira des de fora a través d’una finestra oberta, no veu mai tantes coses com el que mira una finestra tancada. No hi objecte més profund, més misteriós, més fecund, més tenebrós, més enlluernador, que una finestra il·luminada amb una espelma. El que es pot veure al sol és sempre menys interessant que el que passa rere un vidre. En aquest cau negre o lluminós viu la vida, somia la vida, pateix la vida.    

    

   Més enllà de les onades de terrats, apercebo una dona madura, ja arrugada, pobra, sempre inclinada vers alguna cosa, i que no surt mai. Amb la seva cara, amb la seva roba, amb el seu gest, amb gairebé res, he refet la història d’aquesta dona, o més aviat la seva llegenda, i algunes vegades me l’explico, a mi mateix, plorant.    

    

   Si hagués estat un pobre home vell, hauria refet la seva també fàcilment.    

    

   I em fico al llit, orgullós d’haver vist i sofert en els altres com en mi mateix.     

    

   Potser em direu: “estàs segur de que aquesta llegenda sigui la verdadera?” Què importa quina pot ésser la realitat fora de mi, si ella m’ha ajudat a viure, a sentir que sóc i el què sóc?


Les fenêtres

     Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.
     Par delà des vagues de toits, j’aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j’ai refait l’histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant.
     Si c’eût été un pauvre vieux homme, j’aurais refait la sienne tout aussi aisément.
     Et je me couche, fier d’avoir vécu et souffert dans d’autres que moi-même.
     Peut-être me direz-vous: "Es-tu sûr que cette légende soit la vraie?" Qu’importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis?

     Charles Pierre Baudelaire

Comentaris tancats a Les Finestres (XXXV)

Ja! (XXXIV)

   [@more@]


   Cent vegades el sol ja havia brollat, radiant o entristit, d’aquesta tina immensa del mar de la qual les vores es deixen a penes apercebre; cent vegades s’havia tornar a submergir, resplendent o apesarat, dins del seu immens bany de la nit. Des de feia molts dies, podíem contemplar l’altre costat del firmament i desxifrar l’alfabet celeste de les antípodes. I cadascun dels passatgers gemia i grunyia. S’hagués dit que la proximitat de la terra exasperava el seu sofriment.    

    

   “Quan doncs, deien, cessarem de dormir un son sacsejat per l’onada, torbat per un vent que ronca més amunt que nosaltres? Quan podrem menjar carn que no estigui salada com l’element que ens porta? Quan podrem digerir en una butaca immòbil?”    

    

   N’hi havia que pensaven amb la seva llar, que enyoraven les seves dones infidels i malcarades, i la seva progenitura cridanera. Tots estaven tan embogits per la imatge de la terra absent, que haurien, crec jo, menjat herba amb més entusiasme que les bèsties.    

    

   Per fi, una riba fou advertida, i, apropant-nos-hi, veiérem que era una terra magnífica, enlluernadora. Semblava que les músiques de la vida se’n desprenien en un vague murmuri, i que d’aquestes costes, riques en verdures de tota mena, s’exhalava, fins a diversos llocs, una deliciosa olor de flors i de fruits.    

    

   Tot seguit tothom fou joiós, tothom abdicà del seu mal humor. Totes les querelles foren oblidades, totes les afrontes recíproques perdonades, els duels convinguts esborrats de la memòria, i les rancúnies s’envolaren com fumaroles.    

    

   Només jo estava trist, inconcebiblement trist. Semblant a un sacerdot a qui s’arrencava la divinitat, no podia, sense una desoladora amargura, separar-me d’aquest mar tan monstruosament seductor, d’aquest mar tan infinitament variat en la seva espantosa simplicitat, i que sembla contenir en ell i representar amb els seus jocs, les seves maneres, les seves còleres i els seus somriures, els humors, les agonies i els èxtasis de totes les ànimes que han viscut, que viuen i que viuran!    

    

   I dient adéu a aquesta incomparable bellesa, em sentia abatut fins a la mort; i és per què, quan cadascun dels meus companys digué: “Per fi!” jo no poguí més que cridar: “Ja!”   

                     

   Mentrestant era la terra, la terra amb els seus sorolls, les seves passions, les seves comoditats, les seves festes; era una terra rica i magnífica, plena de promeses, la que ens enviava un misteriós perfum de rosa i de mesc, i d’on les músiques de la vida ens arribaven en un amorós murmuri.     


Déjà

     Cent fois déjà le soleil avait jailli, radieux ou attristé, de cette cuve immense de la mer dont les bords ne se laissent qu’à peine apercevoir; cent fois il s’était replongé, étincelant ou morose, dans son immense bain du soir. Depuis nombre de jours, nous pouvions contempler l’autre côté du firmament et déchiffrer l’alphabet céleste des antipodes. Et chacun des passagers gémissait et grognait. On eût dit que l’approche de la terre exaspérait leur souffrance.
     "Quand donc, disaient-ils, cesserons-nous de dormir un sommeil secoué par la lame, troublé par un vent qui ronfle plus haut que nous? Quand pourrons-nous manger de la viande qui ne soit pas salée comme l’élément infâme qui nous porte? Quand pourrons-nous digérer dans un fauteuil immobile?"
     Il y en avait qui pensaient à leur foyer, qui regrettaient leurs femmes infidèles et maussades, et leur progéniture criarde. Tous étaient si affolés par l’image de la terre absente, qu’ils auraient, je crois, mangé de l’herbe avec plus d’enthousiasme que les bêtes.
     Enfin un rivage fut signalé; et nous vîmes, en approchant, que c’était une terre magnifique, éblouissante. Il semblait que les musiques de la vie s’en détachaient en un vague murmure, et que de ces côtes, riches en verdures de toute sorte, s’exhalait, jusqu’à plusieurs lieues, une délicieuse odeur de fleurs et de fruits.
     Aussitôt chacun fut joyeux, chacun abdiqua sa mauvaise humeur. Toutes les querelles furent oubliées, tous les torts réciproques pardonnés; les duels convenus furent rayés de la mémoire, et les rancunes s’envolèrent comme des fumées.
     Moi seul j’étais triste, inconcevablement triste. Semblable à un prêtre à qui on arracherait sa divinité, je ne pouvais, sans une navrante amertume, me détacher de cette mer si monstrueusement séduisante, de cette mer si infiniment variée dans son effrayante simplicité, et qui semble contenir en elle et représenter par ses jeux, ses allures, ses colères et ses sourires, les humeurs, les agonies et les extases de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront!
     En disant adieu à cette incomparable beauté, je me sentais abattu jusqu’à la mort; et c’est pourquoi, quand chacun de mes compagnons dit: "Enfin!" je ne pus crier que: "Déjà!"
     Cependant c’était la terre, la terre avec ses bruits, ses passions, ses commodités, ses fêtes; c’était une terre riche et magnifique, pleine de promesses, qui nous envoyait un mystérieux parfum de rose et de musc, et d’où les musiques de la vie nous arrivaient en un amoureux murmure.

    Charles Pierre Baudelaire

Comentaris tancats a Ja! (XXXIV)

Embriagueu-vos (XXXIII)

 [@more@] 


   Cal estar sempre embriac. Tot està aquí: és l’única qüestió. Per no sentir l’horrible càrrega del Temps que destrossa les vostres espatlles i us inclina cap a terra, cal que us embriagueu sense parar.   

    

   Però de què? De vi, de poesia o de virtut, al vostre gust. Però embriagueu-vos.     

    

   I si alguna vegada, sobre els graons d’un palau, sobre l’herba verda d’un fossat, en la solitud trista de la vostra cambra, us desperteu, l’embriaguesa ja disminuïda o desapareguda, demaneu al vent, a l’onada, a l’estrella, a l’ocell, al rellotge, a tot el que fuig, a tot el que gemega, a tot el que roda, a tot el que canta, a tot el que parla, demaneu-los quin hora és; i el vent, l’onada, l’estrella, l’ocell, el rellotge, us respondran: “És l’hora d’embriagar-se! Per no ésser els esclaus martiritzats del Temps, embriagueu-vos; embriagueu-vos sense parar! De vi, de poesia o de virtut, al vostre gust.”


Enivrez-vous

     Il faut être toujours ivre. Tout est là: c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve.
     Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous.
     Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l’ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est; et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous répondront: "Il est l’heure de s’enivrer! Pour n’être pas les esclaves martyrisés du Temps, enivrez-vous; enivrez-vous sans cesse! De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise."

    Charles Pierre Baudelaire


 

Comentaris tancats a Embriagueu-vos (XXXIII)

El Tirs (XXXII)

   [@more@]

a Franz Liszt


   Què és un tirs? Segons el sentit moral i poètic, és un emblema sacerdotal en la mà dels sacerdots o sacerdotesses que celebren la divinitat de la qual són els interpretes i els servidors. Però físicament no és més que un bastó, un pur bastó, perxa de llúpol, perxell de vinya, sec, dur i dret. Al voltant d’aquest bastó, en meandres capritxosos, juguen i es diverteixen flors i tiges, aquestes sinuoses i fugitives, aquelles inclinades com campanes o copes invertides. I una glòria sorprenent brolla d’aquesta complexitat de línies i de colors, tendres o esclatants. No sembla potser que la línia corba i l’espiral fan la cort a la línia recta i ballen al voltant amb una muda adoració? No sembla potser que totes aquestes corol·les delicades, tots aquests calzes, explosions de sentors i de colors, executen un fandango al voltant d’aquest bastó hieràtic? I quin és, mentrestant, el mortal imprudent que gosarà decidir si les flors i els sarments han estat fets per aquest bastó, o el bastó no és més que el pretext per mostrar la bellesa dels sarments i de les flors? El tirs és la representació de la vostra sorprenent dualitat, mestre poderós i venerat, estimat Baccahnt de la Bellesa misteriosa i apassionada. Mai cap nimfa exasperada per l’invencible Bacchus sacseja el seu tirs sobre els caps dels seus companys embogits amb tanta energia i caprici com vós agiteu el vostre geni sobre els cors dels vostres germans. — El bastó, és la vostra voluntat, dreta, ferma, i inamovible; les flors, són la passejada de la vostra fantasia al voltant de la vostra voluntat; és l’element femení executant al voltant del mascle les seves prestigioses piruetes. Línia recta i línia arabesca, intenció i expressió, rigidesa de la voluntat, sinuositat del verb, unitat de l’objectiu, varietat de mitjans, amalgama tot poderosa del geni, quin analista tindrà el detestable coratge de dividir-vos i de separar-vos?     

   Estimat Liszt, a través de les boires, mes enllà dels rius, per damunt de les ciutats on els pianos canten la vostra glòria, on la impremta traduí la vostra saviesa, onsevulla que sigueu, en els esplendors de la ciutat eterna o en les boires dels països somiadors que consola Cambrinus, improvisant cants de delectació o d’inefable dolor, o confiant al paper les vostres meditacions abstruses, xantre de la Voluptuositat i de l’angoixa eternes, filòsof, poeta i artista, jo us saludo en la immortalitat!


Le Thyrse
À Franz Liszt

     Qu’est-ce qu’un thyrse? Selon le sens moral et poétique, c’est un emblème sacerdotal dans la main des prêtres ou prêtresses célébrant la divinité dont ils sont les interprètes et les serviteurs. Mais physiquement ce n’est qu’un bâton, un pur bâton, perche à houblon, tuteur de vigne, sec, dur et droit. Autour de ce bâton, dans des méandres capricieux, se jouent et folâtrent des tiges et des fleurs, celles-ci sinueuses et fuyardes, celles-là penchées comme des cloches ou des coupes renversées. Et une gloire étonnante jaillit de cette complexité de lignes et de couleurs, tendres ou éclatantes. Ne dirait-on pas que la ligne courbe et la spirale font leur cour à la ligne droite et dansent autour dans une muette adoration? Ne dirait-on pas que toutes ces corolles délicates, tous ces calices, explosions de senteurs et de couleurs, exécutent un mystique fandango autour du bâton hiératique? Et quel est, cependant, le mortel imprudent qui osera décider si les fleurs et les pampres ont été faits pour le bâton, ou si le bâton n’est que le prétexte pour montrer la beauté des pampres et des fleurs? Le thyrse est la représentation de votre étonnante dualité, maître puissant et vénéré, cher Bacchant de la Beauté mystérieuse et passionnée. Jamais nymphe exaspérée par l’invincible Bacchus ne secoua son thyrse sur les têtes de ses compagnes affolées avec autant d’énergie et de caprice que vous agitez votre génie sur les coeurs de vos frères. — Le bâton, c’est votre volonté, droite, ferme et inébranlable; les fleurs, c’est la promenade de votre fantaisie autour de votre volonté; c’est l’élément féminin exécutant autour du mâle ses prestigieuses pirouettes. Ligne droite et ligne arabesque, intention et expression, roideur de la volonté, sinuosité du verbe, unité du but, variété des moyens, amalgame tout-puissant et indivisible du génie, quel analyste aura le détestable courage de vous diviser et de vous séparer?
     Cher Liszt, à travers les brumes, par delà les fleuves, par-dessus les villes où les pianos chantent votre gloire, ou l’imprimerie traduit votre sagesse, en quelque lieu que vous soyez, dans les splendeurs de la ville éternelle ou dans les brumes des pays rêveurs que console Cambrinus, improvisant des chants de délectation ou d’ineffable douleur, ou confiant au papier vos méditations abstruses, chantre de la Volupté et de l’Angoisse éternelles, philosophe, poëte et artiste, je vous salue en l’immortalité!

       Charles Pierre Baudelaire

Comentaris tancats a El Tirs (XXXII)

Les Vocacions (XXXI)

[@more@]


   En un bonic jardí on els raigs d’un sol de tardor semblaven retardar-se a plaer, sota un cel ja verdós on els núvols d’or suraven com continents a la deriva, quatre bells infants, quatre nois, cansats de jugar sens dubte, xerraven entre ells.    

    

   Un deia: “Ahir em dugueren al teatre. En palaus grans i tristos, al fons dels quals es veu el mar i el cel, homes i dones, seriosos i tristos també, molt més formosos i molt millor vestits que els que veiem arreu, parlen amb una veu musical. S’amenacen, supliquen, es desolen, i recolzen sovint la seva mà en un punyal enfonsat en el seu cinturó. Oh! és molt bonic! Les dones són molt més formoses i molt més altes que aquelles que ens venen a veure a casa, i, encara que amb els seus grans ulls enfonsats i les seves galtes inflamades tinguin un aire terrible, no es pot impedir estimar-les. Es té por, es té ganes de plorar, i tanmateix s’està content… I a més a més, el que és més singular, et donen ganes d’anar vestit de la mateixa manera, de dir i de fer les mateixes coses, i de parlar amb la mateixa veu…”    

    

   Un dels quatre infants, que des de feia alguns segons ja no escoltava el discurs del seu camarada i observava amb una fixesa sorprenent no sé quin punt del cel, digué tot d’una: “Mireu, mireu allà baix…! El veieu? Està assegut sobre aquest petit núvol isolat, aquest petit núvol de color de foc, que es mou suaument. Ell, també, sembla que ens miri.    

    

   “Però qui doncs?” preguntaren els altres.    

    

   “Déu! Respongué amb un accent de perfecta convicció. Oh! ja està molt lluny; ben aviat ja no podreu veure’l. Sens dubte viatja per visitar tots els països. Mireu, passarà darrera aquella renglera d’arbres que és gairebé a l’horitzó… i ara descendeix darrera el campanar… Oh! ja no el veig!” I l’infant restà molt de temps girat cap el mateix costat, fixant els ulls sobre la línia que separa la terra del cel, uns ulls en els quals brillava una inexpressable expressió d’èxtasi i de recança.    

    

   “És bèstia, aquest, amb el seu bon Déu, que només ell pot apercebre!” digué  aleshores el tercer, la petita persona del qual estava marcada amb una vivacitat i una vitalitat singulars. “Jo us explicaré com m’ha succeït una cosa que no us ha succeït mai, i que és una mica més interessant que el vostre teatre i els vostres núvols. — Fa uns dies, els meus pares em dugueren de viatge amb ells, i, com que en l’alberg on estavem allotjats, no hi havia prou llits per a tots nosaltres, es va decidir que dormiria en el mateix llit que la meva minyona.” — Atragué als seus camarades més a prop d’ell, i enraonà amb una veu més baixa. — “Convindreu que fa un singular efecte el no estar ajagut sol i estar dintre el llit amb la teva minyona, en les tenebres. Com no dormia, m’entretinguí mentre ella dormia, a passar la meva mà sobre el seu braç, sobre el seu coll i sobre les seves espatlles. Ella té el braç i el coll molt més gros que totes les altres dones, i la pell és tan dolça, tan dolça que sembla de paper de carta o de paper de seda. Hi sentia tant plaer que hauria continuat molt de temps, si no hagués tingut por, por de despertar-la en principi, i després encara por de no sé què. Tot seguit folrí el meu cap amb els seus cabells que penjaven del seu dors, espessos com una crinera, i flairaven tan bé, us ho asseguro, com les flors del jardí en aquesta hora. Proveu, quan pugueu, de fer el mateix que jo i ho veureu!”    

    

   El jove autor d’aquesta prodigiosa revelació havia, mentre feia el seu relat, esbatanant els ulls amb una mena de estupefacció que encara l’experimentava, i els raigs del sol ponent, lliscant a través dels rinxols vermellosos de la seva cabellera esborrifada, hi encenien com una aureola sulfurosa de passió. Era fàcil endevinar que aquell no perdria la vida a buscar la Divinitat als núvols, i que la trobaria freqüentment en un altre lloc.    

    

   Finalment el quart digué: “Vosaltres sabeu que no em diverteixo gaire a casa; no em duen mai a l’espectacle; el meu tutor és molt avar; Déu no s’ocupa de mi i del meu avorriment, i no tinc una minyona bonica per agombolar-me. M’ha semblat sovint que el meu plaer seria anar sempre dret davant meu, sense saber on, sense que ningú se n’inquieti, i veure sempre països nous. No estic mai bé a cap lloc, i crec sempre que estaria millor en un altre lloc que on estic. I bé! he vist, a l’ultima fira del poble veí, tres homes que viuen com jo voldria viure. Vosaltres no hi heu parat atenció. Eren alts, quasi negres i molt orgullosos, encara que en parracs, amb l’aire de no tenir necessitat de ningú. Els seus grans ulls foscos han esdevingut completament brillants mentre tocaven música; una música tan suprema que dóna ganes adés de ballar, adés de plorar, o de fer ambdues coses a la vegada, i que un es tornaria com boig si els escoltava massa temps.    

   

   Un, arrastrant el seu arquet sobre el violó, semblava explicar una pena, i l’altre, fent saltironar el seu petit martell sobre les cordes d’un petit piano penjat al seu coll amb una corretja, tenia l’aire de burlar-se del lament del seu veí, mentre que el tercer  xocava, a vegades, els seus platerets amb una violència extraordinària. Estaven tan contents d’ells mateixos, que han continuat tocant la seva música de salvatges, fins i tot després que la multitud s’hagués dispersat. Finalment han recollit els seus diners, han carregat el seu equipatge damunt d’ells i han marxat. Jo, volent saber on vivien, els he seguit de lluny, fins a la vora del bosc, on només després he comprès que no vivien a cap lloc.    

   

   Llavors un ha dit: “ Cal desplegar la tenda?”    

    

   “A fe que no!” ha respòs un altre, “fa una nit tan bona!”   

   

   El tercer deia comptant la recaptació: “Aquella gent no senten la música, i les seves dones ballen com els óssos. Afortunadament, abans d’un mes estarem a Àustria, on trobarem un poble més amable.”   

   

   “Potser seria millor anar cap a Espanya, ja que donat l’estació que s’apropa, fugim abans de les pluges i no mullem més que la nostra gola”, ha dit un dels altres dos.   

    

   “Jo ho he retingut tot, com veieu. Tot seguit han begut cadascun una tassa d’aiguardent i s’han adormit, amb el front orientat cap a les estrelles. Havia tingut al principi ganes de pregar-los que em portessin amb ells i d’aprendre a tocar els seus instruments; però no he gosat, sens dubte per què es sempre molt difícil de decidir no importa què, i també perquè tenia por d’ésser atrapat abans d’estar fora de França.”    

    

   L’aire poc interessat dels tres altres camarades em donà a pensar que aquest petit era ja un incomprès. El mirava detingudament; hi havia en el seu ull i en el seu front no sé què de precocitat fatal que allunya generalment la simpatia, i que no sé perquè, excitava la meva, fins al punt que tingué per un instat la estranya idea que podia tenir un germà desconegut per mi mateix.    

    

   El sol era post. La nit solemne havia agafat lloc. Els infants es separaren, cadascun anant, sense saber-ho, segons les circumstàncies i els atzars, a madurar el seu destí, escandalitzar els seus parents i gravitar cap a la glòria o cap el deshonor.


   Les vocations


     Dans un beau jardin où les rayons d’un soleil automnal semblaient s’attarder à plaisir, sous un ciel déjà verdâtre où des nuages d’or flottaient comme des continents en voyage, quatre beaux enfants, quatre garçons, las de jouer sans doute, causaient entre eux.
     L’un disait: "Hier on m’a mené au théâtre. Dans des palais grands et tristes, au fond desquels on voit la mer et le ciel, des hommes et des femmes, sérieux et tristes aussi, mais bien plus beaux et bien mieux habillés que ceux que nous voyons partout, parlent avec une voix chantante. Ils se menacent, ils supplient, ils se désolent; et ils appuient souvent leur main sur un poignard enfoncé dans leur ceinture. Ah! c’est bien beau! Les femmes sont bien plus belles et bien plus grandes que celles qui viennent nous voir à la maison, et, quoique avec leurs grands yeux creux et leurs joues enflammées elles aient l’air terrible, on ne peut pas s’empêcher de les aimer. On a peur, on a envie de pleurer, et cependant l’on est content… Et puis, ce qui est plus singulier, cela donne envie d’être habillé de même, de dire et de faire les mêmes choses, et de: parler avec la même voix…"
     L’un des quatre enfants, qui depuis quelques secondes n’écoutait plus le discours de son camarade et observait avec une fixité étonnante je ne sais quel point du ciel, dit tout à coup: "Regardez, regardez là-bas…! Le voyez-vous? Il est assis sur ce petit nuage isolé, ce petit nuage couleur de feu, qui marche doucement. Lui aussi, on dirait qu’il nous regarde.
     "Mais qui donc?" demandèrent les autres.
     "Dieu! répondit-il avec un accent parfait de conviction. Ah! il est déjà bien loin; tout à l’heure vous ne pourrez plus le voir. Sans doute, il voyage, pour visiter tous les pays. Tenez, il va passer derrière cette rangée d’arbres qui est presque à l’horizon… et maintenant il descend derrière le clocher… Ah! on ne le voit plus!" Et l’enfant resta longtemps tourné du même côté, fixant sur la ligne qui sépare la terre du ciel des yeux où brillait une inexprimable expression: d’extase et de regret.
     "Est-il bête, celui-là, avec son bon Dieu, que lui seul peut apercevoir! dit alors le troisième, dont toute la petite personne était marquée d’une vivacité et d’une vitalité singulières. Moi, je vais vous raconter comment il m’est arrivé quelque chose qui ne vous est jamais arrivé, et qui est un peu plus intéressant que votre théâtre et vos nuages. — Il y a quelques jours, mes parents m’ont emmené en voyage avec eux, et, comme dans l’auberge où nous nous sommes arrêtés, il n’y avait pas assez de lits pour nous tous, il a été décidé que je dormirais dans le même lit que ma bonne. — Il attira ses camarades plus près de lui, et parla d’une voix plus basse. — "Ça fait un singulier effet, allez, de n’être pas couché seul et d’être dans un lit avec sa bonne, dans les ténèbres. Comme je ne dormais pas, je me suis amusé pendant qu’elle dormait, à passer ma main sur ses bras, sur son cou et sur ses épaules. Elle a les bras et le cou bien plus gros que toutes les autres femmes, et la peau en est si douce, si douce qu’on dirait du papier à lettre ou du papier de soie. J’y avais tant de plaisir que j’aurais longtemps continué, si je n’avais pas eu peur, peur de la réveiller d’abord, et puis encore peur de je ne sais quoi. Ensuite j’ai fourré ma tête dans ses cheveux qui pendaient dans son dos, épais comme une crinière, et ils sentaient aussi bon, je vous assure, que les fleurs du jardin, à cette heure-ci. Essayez, quand vous pourrez, d’en faire autant que moi, et vous verrez!"
     Le jeune auteur de cette prodigieuse révélation avait, en faisant son récit, les yeux écarquillés par une sorte de stupéfaction de ce qu’il éprouvait encore, et les rayons du soleil couchant, en glissant à travers les boucles rousses de sa chevelure ébouriffée, y allumaient comme une auréole sulfureuse de passion. Il était facile de deviner que celui-là ne perdrait pas sa vie à chercher la Divinité dans les nuées, et qu’il la trouverait fréquemment ailleurs.
     Enfin le quatrième dit: "Vous savez que je ne m’amuse guère à la maison; on ne me mène jamais au spectacle; mon tuteur est trop avare; Dieu ne s’occupe pas de moi et de mon ennui, et je n’ai pas une belle bonne pour me dorloter. Il m’a souvent semblé que mon plaisir serait d’aller toujours droit devant moi, sans savoir où, sans que personne s’en inquiète, et de voir toujours des pays nouveaux. Je ne suis jamais bien nulle part, et je crois toujours que je serais mieux ailleurs que là où je suis. Eh bien! j’ai vu, à la dernière foire du village, trois hommes qui vivent comme je voudrais vivre. Vous n’y avez pas fait attention, vous autres. Ils étaient grands, presque noirs et très-fiers, quoique en guenilles, avec l’air de n’avoir besoin de personne. Leurs grands yeux sombres sont devenus tout à fait brillants pendant qu’ils faisaient de la musique; une musique si surprenante qu’elle donne envie tantôt de danser, tantôt de pleurer, ou de faire les deux à la fois, et qu’on deviendrait comme fou si on les écoutait trop longtemps.
     L’un, en traînant son archet sur son violon, semblait raconter un chagrin, et l’autre, en faisant sautiller son petit marteau sur les cordes d’un petit piano suspendu à son cou par une courroie, avait l’air de se moquer de la plainte de son voisin, tandis que le troisième choquait, de temps à autre, ses cymbales avec une violence extraordinaire. Ils étaient si contents d’eux-mêmes, qu’ils ont continué à jouer leur musique de sauvages, même après que la foule s’est dispersée. Enfin ils ont ramassé leurs sous, ont chargé leur bagage sur leur dos, et sont partis. Moi, voulant savoir où ils demeuraient, je les ai suivis de loin, jusqu’au bord de la forêt, où j’ai compris seulement alors, qu’ils ne demeuraient nulle part.
     Alors l’un a dit: "Faut-il déployer la tente?"
     "Ma foi! non!" a répondu l’autre, "il fait une si belle nuit!"
     Le troisième disait en comptant la recette: "Ces gens-là ne sentent pas la musique, et leurs femmes dansent comme des ours. Heureusement, avant un mois nous serons en Autriche, où nous trouverons un peuple plus aimable."
     "Nous ferions peut-être mieux d’aller vers l’Espagne, car voici la saison qui s’avance; fuyons avant les pluies et ne mouillons que notre gosier", a dit un des deux autres.
     "J’ai tout retenu, comme vous voyez. Ensuite ils ont bu chacun une tasse d’eau-de-vie et se sont endormis, le front tourné vers les étoiles. J’avais eu d’abord envie de les prier de m’emmener avec eux et de m’apprendre à jouer de leurs instruments; mais je n’ai pas osé, sans doute parce qu’il est toujours très-difficile de se décider à n’importe quoi, et aussi parce que j’avais peur d’être rattrapé avant d’être hors de France."
     L’air peu intéressé des trois autres camarades me donna à penser que ce petit était déjà un incompris. Je le regardais attentivement; il y avait dans son oeil et dans son front ce je ne sais quoi de précocement fatal qui éloigne généralement la sympathie, et qui, je ne sais pourquoi, excitait la mienne, au point que j’eus un instant l’idée bizarre que je pouvais avoir un frère à moi-même inconnu.
     Le soleil était couché. La nuit solennelle avait pris place. Les enfants se séparèrent, chacun allant, à son insu, selon les circonstances et les hasards, mûrir sa destinée, scandaliser ses proches et graviter vers la gloire ou vers le déshonneur.

     Charles Pierre Baudelaire

Comentaris tancats a Les Vocacions (XXXI)